Aktuálně

Energetičtí ministři EU dnes rozhodují o nárůstu obnovitelných zdrojů do roku 2030

O návrhu nové směrnice o obnovitelných zdrojích dnes jednají energetičtí ministři zemí EU. Ústředním bodem jednání bude rozhodnutí o podílu obnovitelných zdrojů v roce 2030, který chce EU jako celek dosáhnout. Komora obnovitelných zdrojů považuje poslední návrh 35 % za málo ambiciózní a zbytečně složitě konstruovaný.

Evropská komise ve svém loňském návrhu Zimního energetického balíčku Čistá energie pro všechny Evropany směrnice navrhla cíl 27 %. Klíčový výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) koncem listopadu odhlasoval navýšení cíle na 35 %. Komora OZE upozorňuje, že na rozdíl od současně platných cílů pro obnovitelné zdroje návrh pro rok 2030 neobsahuje konkrétní cíle pro jednotlivé členské země [1] a že podíl, který vyplývá pro Česko, je příliš nízký. 
 
Celoevropský 35% cíl znamená pro Česko dosáhnout v roce 2030 podílu 26 % energie z obnovitelných zdrojů, jak vyplývá z textu pozměňovacích návrhů ke směrnici. Přitom aktuální podíl OZE na spotřebě energie v Česku činí přibližně 15 %, jak ukazují listopadové statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu. [2] Navýšení podílu z 15 % v roce 2020 na 26 % do roku 2030 považuje Komora OZE za zbytečně nízkou ambici. Např. v porovnání s růstem podílu OZE v minulé dekádě jde o zpomalení tempa. [3] Vyšší podíl a ambicióznější tuzemská opatření by přitom domácnostem i podnikům přinesly atraktivnější pobídky, aby si elektřinu a teplo vyráběly z čistých, domácích zdrojů.

Komora OZE rovněž upozorňuje, že cíl 26 % je druhým nejnižším cílem ze všech členských států EU (po Lucembursku). I uhelné Polsko by mělo navýšit svou výrobu z OZE na 28 %. Na druhé straně statistiky je Švédsko s plánovaným podílem 63 %. Těžší úkol čeká například jadernou Belgii, která by měla navýšit podíl OZE z dnešních 8 na 26 % nebo Irsko (z 9 na 33 %) či Holandsko (z 6 na 29 %) a Británii (z 8 na 32 %). Aktuální výše podílů OZE na spotřebě v zemích EU přebíráme ze studie od Technické univerzity ve Vídni a analytické společnosti Ecofys [4]. Cílové podíly přejímáme dle pozměňovacího návrhu ke směrnici přijatého výborem ITRE.

Definitivní rozhodnutí o podobě směrnice přijme plénum Evropského parlamentu během jara 2018.
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
“Obáváme se, že nahrazení cílů pro jednotlivé členské státy jedním celounijním nepřispěje v členských státech k žádoucímu nastartování rozvoje obnovitelných zdrojů. Ministři energetiky dnes můžou předvést svaly a ukázat Komisi i Parlamentu, že chtějí ambicióznější mety. Česko považujeme za technologicky velmi vyspělé, takže by si mělo klást ambicióznější cíle.”
 
Kontakty
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387
Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

O Komoře OZE
 
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 
Prameny
 
[1] Tisková zpráva výboru ITRE, dostupné zde (včetně citací zpravodaje RED II)
 
[2] Obnovitelné zdroje energie v roce 2016. MPO. Listopad 2017. Dostupné zde
 
[3] V minulém období, kdy cíl pro Česko byl stanoven směrnicí 2009/28/EC na 13 %, narostl podíl obnovitelných zdrojů narostl z 8.8% v roce 2010 na 15 % v roce 2016. Do roku 2020 již podíl výrazně neporoste, odhadují zástupci Komory OZE.
 
[4] National benchmarks for a more ambitious EU 2030 RES target. Červen 2017. Dostupné zde

publikováno: 18.12.2017


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval