Aktuálně

V sobotu Česko slaví Den bioenergetiky

Letos o skoro týden dříve než loni

V Česku slavíme v sobotu 10. listopadu Den bioenergetiky. Do konce roku totiž zbývá 52 dní, což symbolicky představuje 14% podíl tohoto obnovitelného zdroje na spotřebě energií v Česku.
 
 
Česko je tak o několik dní napřed oproti evropskému průměru (11 %). Rozhodně to však nestačí například na Švédy, jasné favority, kteří tento den slavili již v půlce srpna, nebo Chorvaty, kteří slavili v půlce září, či sousední Rakušany, jejichž den bioenergetiky připadá na první polovinu října. Energie z biomasy letos stačí pokrýt spotřebu Evropanů po celých 43 dní, od 19. 11. si Evropa symbolicky vystačí s energií z dřevní štěpky, pelet, bioplynu nebo bioetanolu. [1]
 
 
Co je to bioenergetika?
 
● Obnovitelný zdroj, který poskytuje teplo, elektřinu i paliva pro dopravu.
 
● Bioenergetika zahrnuje širokou škálu materiálů a technologií od využívání dřevní štěpky, palivového dřeva a pelet, přes bioplyn a kapalná biopaliva až po výrobu biometanu, který může nahrazovat zemní plyn.
 
 
Bioenergetika v Česku
 
● Ze všech obnovitelných zdrojů, (kam vedle oborů bioenergetiky řadíme i větrné, solární nebo vodní elektrárny, geotermalní zdroje, tepelná čerpadla a solární kolektory), se v Česku spotřebuje 15,7 % energie. Největší část tohoto podílu zajišťuje právě biomasa, bioplyn a biopaliva (86,7 %). [1]
 
● V minulém roce se v domácnostech odhadem spotřebovalo na vytápění palivové dřevo, dřevěné pelety a brikety odpovídající 56 863 434 GJ energie [2]
 
● Setrvalým tempem roste produkce pelet, které nabízejí domácnostem prakticky stejné pohodlí jako vytápění zemním plynem. V roce 2017 celkem vyrobeno 367 tisíc tun pelet; z toho 350 tisíc certifikovaných pelet ENplus, 300 tisíc vývoz, 27 tisíc dovoz, 93 tisíc domácí spotřeba). [2]
 
● Energetické využití biomasy dává práci zhruba 23 900 lidem, asi jako je obyvatel Litoměřic. Nejvíce v odvětví pevné biomasy a kapalných biopaliv.[1]
Bioenergetika v Evropě
 
● Podle čerstvé zprávy Bioenergy Europe se energie z biomasy podílí z 11 % na spotřebě energií v Evropě. Podíl všech obnovitelných zdrojů je kolem 17 %.
 
● Většina energie z biomasy se spotřebuje ve formě tepla, a to 75 %. Výroba elektřiny a využití v dopravě se na spotřebě shodně podílí kolem 13 %.
 
● Téměř veškerá biomasa spotřebovaná pro výrobu energií v Evropě pochází z domácích zdrojů. Jen asi 4 % představují dovozy, což značně kontrastuje se skutečností, že téměř 90 % fosilních paliv do Evropy dovážíme.
 
● Bioenergetika zaměstnává v celé Evropě kolem 660 000 lidí s ročním obratem 56 miliard eur. [1]
 
 
Jan Habart, předseda sdružení CZ BIOM, řekl:
 
“Domácí vytápění peletami je bohužel cenově znevýhodněné oproti špinavému uhlí. Dnes si tak kotel na pelety pořídí spíše nadšenec. Vyřešit to může úprava spotřební daně na paliva, která přiblíží cenu uhlí ceně pelet, a bude tak motivovat k výběru kotle na pelety, který na svůj provoz nepotřebuje palivo minulého století. Výnosy daně by měly směřovat k občanům, například ve formě oblíbených kotlíkových dotací. Stát by díky těmto novým příjmům mohl občanům také vzít méně peněz na výplatě, na dani z příjmu. Více lidí by se tak mohlo podílet na investicích do moderních zdrojů vytápění.”
 
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
“Nový kotel na pelety nabízí komfortnější vytápění a kvalitnější život v obci bez znečištěného ovzduší. V souboji uhlí a pelet pro domácí vytápění ale nejde o fér hru. Jestli Česko chce vyčistit vesnické oblasti od smogu, úprava spotřební daně je tou nejlepší cestou.”
 
 
Kontakty
 
Jan Habart, předseda CZ Biom, habart@biom.cz, 603 273 672
Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387
Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670
 
 
O CZ Biom
 
CZ Biom je profesní spolek s více než dvacetiletou historií, který propaguje využití biomasy v Česku jako obnovitelného zdroje energie a cenné suroviny. Mezi více než dvě stovky členů asociace patří provozovatelé bioplynových stanic, tepláren na biomasu, kompostáren nebo pěstitelé energetických plodin. CZ Biom hájí zájmy odvětví a svých členů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, finančních nástrojů, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu.
 
 
O Komoře OZE
 
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 
 
Prameny
 
[1] Bioenergy Europe, „Statistical Report, 2018 Edition,” Bioenergy Europe, Brusel 2018 (zpráva bude oficiálně představena 14.11.2018 na konferenci pořádané Bioenergy Europe v Hannoveru)
 
[2] Ministerstvo průmyslu a obchodu, „Obnovitelné zdroje energie v roce 2017,” MPO, Praha 2018

publikováno: 09.11.2018


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval