Aktuálně

POZVÁNKA

Seminář Komory OZE pro provozovatele OZE 2009 / technická podpora vyplňování dotazníku MPO

Vážení kolegové, provozovatelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář Komory OZE pořádaný ve spolupráci s členskými asociacemi k vyplňování dotazníků k sektorovému šetření přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v roce 2009. Seminář je určen provozovatelům obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v roce 2009 a bude zaměřen na technickou podporu a poradenství, jak vyplňovat dotazníky zaslané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Semináře se mohou účastnit i provozovatelé OZE uvedených do provozu v jiných letech.
 
Termín semináře: čtvrtek 24. 10. 2019
místo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (budova Florentinum, v prostorách Ernst & Young, s.r.o., )
 
Seminář je rozdělen do dvou částí:

- 12:00 – 14:00 pro provozovatele Malých vodních elektráren. Prosíme o potvrzení účasti  zde na tomto odkazu pro MVE

- 14:00 – 16:00 pro provozovatele Fotovoltaických elektráren, Větrných elektráren, Bioplynových a biomasových zdrojů. Prosíme o potvrzení účasti zde na tomto odkazu pro FVE, VTE, BPS, Biom
V případě technických komplikací prosíme o potvrzení na email info@komoraoze.cz
 
Dovolujeme si rovněž připomenout semináře přímo pro provozovatele větrných elektráren a bioplynových stanic v rámci seminářů CZ Biom a ČSVE v listopadu. Stejně tak probíhající přímé konzultace a možnost obrátit se na adresu technické podpory vyrobci@komoraoze.cz

publikováno: 18.10.2019


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval