Aktuálně

Sněmovna má možnost odstartovat modernizaci energetiky a ukončit spory státu s velkými fotovoltaikami

Jejich provozovatelé se však snaží přijetí potřebné novely zákona zabránit. Pokud budou úspěšní, nebudou přijata základní pravidla pro rozvoj nových obnovitelných zdrojů a stát neušetří 25 miliard Kč.

Spor o zisky z velkých fotovoltaických elektráren jde po dekádě sporů do finále. Pokud Poslanecká sněmovna příští týden schválí ve třetím čtením novelu zákona o podporovaných zdrojích energie ve znění podporovaném státem i zástupci obnovitelných zdrojů, ušetří stát v letech 2022 až 2030 přibližně 25 miliard Kč na veřejné podpoře. Zároveň jednou provždy bude vyřešen problém přemrštěné podpory velkých solárních elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Část jejich provozovatelů však urputně hájí své zisky a usilují o nepřijetí novely zákona. Tím však současně ohrožují budoucnost nových obnovitelných zdrojů energie (OZE). Novela je pro rozvoj oboru OZE zásadní - stanovuje totiž nová pravidla rozvoje čisté energetiky, bez kterých sektor nemůže růst potřebným způsobem.
 
 
„Zákon je zásadní pro modernizaci energetiky. Ve sněmovně se rýsuje i nezbytný kompromis pro kontroly přiměřenosti podpory zahrnující i definitivní řešení pro fotovoltaiky. To přináší klid pro stát i odpovědné provozovatele v podobě přiměřeného zvýšení solárního odvodu. Ale rafinovaně skrývaný odpor vůči solárnímu odvodu přijetí zákona v přijatelné podobě ohrožuje.
 
„Ve sněmovně koluje celá řada pozměňovacích návrhů. Složitost tématiky vytváří nepřehlednou situaci a hrozí i nečinnost poslanců z opatrnosti, což je ale stejně nebezpečná cesta, jak nadměrné zisky provozovatelů velkých solárních elektráren ochránit. Pozornosti novinářů proto doporučujeme sledovat závěrečné třetí čtení zákona. Jasně se ukáže, kdo hájí přiměřený přístup k provozovatelům i zájmy státu, aby ušetřil desítky miliard a kdo je naopak chce ponechat v kapse provozovatelů velkých solárních elektráren,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie. Ta jako jediný subjekt v ČR zastupuje všechny sektory obnovitelných zdrojů a detailně proto zná ekonomiku a situaci všech druhů OZE.
 
„Zásadně odmítáme hájit parciální zájmy jednoho sektoru, které navíc ohrožují rozvoj sektoru jako celku” dodal Chalupa.
 
 
Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích
 
Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie obsahuje pravidla a mechanismy, kterými po letech stagnace stát v souladu s nejnovějším vývojem v oblasti technologií a ochrany životního prostředí a klimatu plánuje obnovit růst obnovitelných zdrojů a řídit modernizaci, decentralizaci a demokratizaci energetiky, což Komora OZE jednoznačně vítá. Druhé velké téma návrhu novely je snaha státu vypořádat se s případnou nepřiměřenou ziskovostí projektů OZE z minulosti. Navržené schéma je založeno na posuzování hodnot vnitřních výnosových procent (IRR), přičemž vláda si od zákona slibuje snížení nákladů veřejné podpory především na velké fotovoltaiky a to o několik miliard Kč ročně, řešeno je tedy rovněž snížení nákladů státu v důsledku zohlednění investičních dotací.
 
A právě IRR pro velké fotovoltaické elektrárny, které byly stavěny v letech 2009 a 2010 s přemrštěnou státní podporou, je tématem, které rozděluje zákonodárce i podnikatele v obnovitelných zdrojích. Bohužel zároveň zásadně ohrožuje budoucnost transformace české energetiky. Pokud totiž Sněmovna návrh novely nestihne schválit ve 3. čtení, které je naplánováno na středu 7. července, hrozí, že s ohledem na blížící se podzimní volby a faktické ukončení činnosti Poslanecké sněmovny v létě, novela spadne pod stůl a sektor zůstane bez základního legislativního rámce.
 
„Pokud zákon nebude schválen touto sněmovnou, další vláda přípravou a schvalováním nového zákona ztratí dva až tři roky. Místo abychom začali řešit, jak zapracovat na rozvoji obnovitelných zdrojů, odstraňovat bariéry, vytvořit dobré podmínky, bude se znovu vytvářet základní rámec,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, která v Česku sektor zastupuje.
 
 
Požadavky majitelů solárních elektráren komplikují situaci
 
„Nad částí novely stanovující principy dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů, kterou sektor nové energetiky nejvíc potřebuje, není mezi poslanci koalice a opozice významnějších sporů, neboť je dobře připravená a apolitická. Případné komplikace či detaily lze v případě potřeby napravit za běhu,” uvedl Štěpán Chalupa.
 
Velký spor je naopak o část zákona, která má ambici vypořádat se s dědictvím přemrštěné podpory velkých fotovoltaických elektráren v minulosti. „Někteří jejich provozovatelé urputně hájí své zisky, nechtějí ustoupit ani o píď a komplikují dosažení potřebného kompromisu. Rozboření novely zákona je pro ně lepší varianta, než zavedení solární daně, která by jejich zisky přiměřeně snížila,” dodal Chalupa.
 
Komora obnovitelných zdrojů podporuje přijetí tzv. kompromisního řešení, které zavádí IRR v rozmezí 8,4 až 10,6 % se současným navýšením solárního odvodu pro solární elektrárny z kritických let 2009 a 2010 (v případě roku 2009 se jedná o znovuzavedení). Obsahuje ho pozměňovací návrh [1] předloženy poslancem-zpravodajem Pavlem Pustějovským. Ke schválení ho plénu sněmovny doporučil i Hospodářský výbor a podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přesto však část provozovatelů velkých fotovoltaik hledá ve Sněmovně hlasy poslanců, které odmítají zdanění velkých solárních elektráren podpořit a to prostřednictvím zabrždění zákona nebo části řešící IRR a solární odvod.
 
 
Zdroje
 
[1] Tzv. kompromisní pozměňovací návrh posl. P. Pustějovského k sněmovnímu tisku č. 870 je vedený jako C.1. SD 8264.
Návrh stanovuje IRR v intervalu 8,4 %  - 10,6 % (konkrétní hodnotu pro každý typ OZE stanoví vláda svým nařízením) a znovu zavádí solární odvod pro fotovoltaické elekrárny uvedené do provozu v r. 2009 ve výši 10 % a zvyšuje solární odvod pro FVE z r. 2010 z 10 % na 20 % z výnosů z prodeje elektřiny.
 
Takové nastavení jako jediné zaručuje státu zcela jasnou výnosnost solárního odvodu ročně od 4,7 miliard Kč do 5,5 miliard Kč. Jako jediné bude mít dopad na všechny projekty FVE z let 2009 a 2010 a to včetně přeprodaných a dalších projektů, které by při jiném způsobu  řešení problémů vyklouzly. Možnost tohoto řešení již byla ověřena a to i rozsudkem Ústavního soudu ČR. Výše úpravy solárního odvodu je přiměřená a pro odpovědné provozovatele společně s úpravou IRR přijatelná.
 

publikováno: 01.07.2021


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Aleš Hradecký

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval