Aktuálně

Čekací lhůty na obnovitelné zdroje - výsledky průzkumu mezi členy

Přes 60 % instalačních firem v průzkumu uvedlo, že stihne zprovoznit fotovoltaiku, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory na rodinném domě do tří měsíců od uzavření smlouvy. Do čtyř měsíců to pak stihnou čtyři firmy z pěti. Dále přes 90 % firem uvedlo, že aktuálně nabízí kratší čekací lhůty než loni. Výzkum provedla Komora obnovitelných zdrojů energie společně se svými členy. Zúčastnila se ho víc než polovina montážních firem sdružených v oborových asociacích CAFT, AVTČ a ČSSE. [1] Asociace zároveň připomínají rady pro spotřebitele, jak si správně vybrat dodavatele i nový zdroj energie

 
„Firmy na jedné straně obnovily své dodavatelské řetězce a najaly a školí nové zaměstnance. A na druhé straně stát zjednodušuje podmínky a zpřístupňuje dotace novým skupinám spotřebitelů. Domnívám se, že zájem domácností podporuje i příprava podmínek pro sdílení energie,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.
 
 
Miroslav Mikeš, člen vedení Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:
„Z výsledků šetření jasně vychází skvělá zpráva pro žadatele v Nové zelené úsporám Light: senioři i zranitelné domácnosti mohou ušetřit za energii už v letošním roce. Díky rychlé instalaci fotovoltaiky stihnou i hlavní letní sezónu.”
 
Petr Horký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:
„Domnívám se, že sledujeme stabilizaci trhu, kdy dodací lhůty jsou pro zákazníky přijatelné a stát domácnosti podporuje.”
 
Jiří Kalina z Československé společnosti pro sluneční energii, řekl:
„Jsme rádi, že se pomalu stabilizují dodávky výrobců zejména zásobníkových ohřívačů a akumulačních nádrží a můžeme tak pomoci domácnostem rychle k výrazným úsporám energie.”
 
 
Další prvek ochrany proti solárním šmejdům
 
Spotřebitelská doporučení ve formě dvou Desater - pro fotovoltaiku a tepelná čerpadla - představili zástupci Komory OZE, AVTČ a CAFT společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem životního prostředí ČR začátkem února 2023. Desatera přináší spotřebitelům praktické rady, jak krok za krokem postupovat při výběru kvalitního tepelného čerpadla a fotovoltaiky a jak poznat spolehlivou instalační firmu.
 
„Firmy sdružené u nás jsou nově vázány etickým kodexem a nově jsme připravili i speciální Desatero pro nejzranitelnější zákazníky v Nové zelené úsporám Light," řekl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
 
Příloha

[1] Čekací lhůty a objem zakázek, dotazníkové šetření mezi instalačními firmami. Březen až duben 2023. Výsledky průzkumu v grafech a komentářích: fotovoltaika, tepelná čerpadla a solární kolektory
Šetření se zúčastnila víc než polovina firem sdružených v oborových asociacích z celé ČR: Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), Asociaci pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Československé společnosti pro sluneční energii (ČSSE).
 

publikováno: 26.04.2023


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz

Ladislav Seidler

místopředseda


Aleš Hradecký

místopředseda


Vladimír Zachoval

místopředseda


Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Ladislav Seidler

Aleš Hradecký

Radek Červín

Vladimír Zachoval

Jan Šafanda

Libor Soukup

Tomáš Matuška