Aktuálně

Startuje vylepšená Nová zelená úsporám

Zástupci instalačních firem komentují upravený dotační program pro domácnosti

Komora OZE vítá rozšíření a zjednodušení pravidel Nové zelené úsporám. Zástupci instalačních firem považují za důležité, že stát pokračuje v tradičně úspěšném programu pro domácnosti. Společně komentujeme novinky v programu a popisujeme aktuální trendy v tepelných čerpadlech, fotovoltaice,  solárních termických systémech a kamnech.
 
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
„Všem zájemcům o novou fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, kamna nebo solární kolektory vřele doporučuji dobře si prostudovat spotřebitelská desatera, kde najdou tipy, jak vybírat nový zdroj i instalační firmu a na co si dát pozor. Jsou k dispozici jak na webu Nové zelené úsporám, tak na webu Ministerstva průmyslu a obchodu EnergieZaMene.cz.”
 
 
„Správná firma se bude vždy zajímat o to, čím se v domě vytápí a připravuje teplá voda, jaké jsou účty za energie, kolik a jakých osob v domě žije a jaké mají zvyky a tak dále. Jen tak je schopna připravit projekt majiteli na míru,” řekl Petr Kotek z portálu Refsite.
 
 
Na cenové nabídky tzv. od stolu bez prohlídky nemovitosti by neměli lidé ani reagovat. Lidé by si měli dát také pozor na firmy, které vybírají 100% zálohy. Doporučení oborových asociací je v rozsahu 30-50 %, u zranitelné skupiny a seniorů maximálně 10% zálohy na dílo předem. Vedle spotřebitelských desater doporučujeme prolustrovat firmu přes ověřené recenze od zákazníků na www.Refsite.info. Tamtéž jsou k dispozici i kontakty na EKIS poradce, kteří bezplatně pomohou zájemcům o úsporné opatření.
 
 
Poprvé podpora pro kachlová kamna a krby
 
Výše podpory na vybraný instalovaný zdroj je v kategorii kamen a krbů stanovena paušálně na 45 000 Kč a týká se topidel na dřevní biomasu s ručním přikládáním, uzavřenou spalovací komorou, topidel sálavých, teplovzdušných nebo s vodním výměníkem. U zdrojů bez teplovodního výměníku je instalace podpořena pouze v případě, že se zde nově nepočítá s paralelní existencí teplovodní otopné soustavy. V případě starších staveb není ale existence stávajících teplovodních rozvodů pro podání žádosti o dotaci na překážku.
 
Podpora se tedy týká stávajících (starších) i nových rodinných domů. Zhotovitelem musí být kvalifikovaný kamnář, tedy odborník s výučním listem nebo úplnou profesní kvalifikací
 
„Individuálně stavěná kamna mohou dobře sloužit sto a více let, pokud je staví proškolený, zkušený kamnář a pokud se s nimi pak správně zachází,” řekl Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.
 
 
Tepelná čerpadla: podpora náhrady starých kotlů včetně plynových
 
Upravený dotační program rozšířil podporu i na instalace tepelných čerpadel s vrty a zemními kolektory, které jsou dražší, ale na druhou stranu o něco efektivnější. Za racionálně nastavenou považují zástupci oboru podporu pro čerpadla nahrazující starší zdroje, ať už plynové nebo na tuhá paliva.
 
Radek Červín, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:
„Všem domácnostem, které topí atmosférickými plynovými kotli staršími dvaceti let nebo elektrokotli doporučujeme obrátit se na vybraného dodavatele tepelných čerpadel a nechat si spočítat návratnost výměny.”
 
„Domácnosti, které mají kotle na dřevo nebo uhlí první nebo druhé emisní třídy, by neměly otálet a začít řešit výměnu topného zdroje. Tepelná čerpadla představují pro všechny uvedené případy velmi dobré řešení, jak z pohledu úspor, tak i komfortu užívání.”
 
 
Fotovoltaika: méně papírování a lepší podmínky pro bytové domy
 
Jedním z hnacích motorů poptávky po fotovoltaice v bytových domech jsou od začátku roku 2023 nové podmínky, které umožnily sdílení vyrobené elektřiny v bytových domech a zároveň přinesly osvobození od všech poplatků za distribuci. Další zvýšení zájmu lze očekávat s vyšším bonusem, který Nová zelená úsporám přináší za každou připojenou bytovou jednotku opatřenou optimalizaci spotřeby energie z fotovoltaiky.
 
Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:
„Počet montážních firem se rychle zvyšuje, protože zájem trhu je stále velký. Všem zájemcům o fotovoltaiku doporučím vybírat mezi našimi členy, kteří jsou vázáni etickým kodexem a procházejí kvalitními školeními. Naši členové také pomohou vyřídit celou dotaci z Nové zelené úsporám, která se v právě vyhlášené výzvě výrazně zjednodušila. Jejich kontakty najdete na webu Caft.cz společně s radami, jak postupovat v jednáních.”
 
 
Solární termika: stabilní podpora tradičního čistého zdroje tepla
 
Zachována byla podpora i pro solární termické systémy. V nových podmínkách výrazně ubylo podkladů, které je třeba doložit. Přesto odborníci doporučují zpracování zjednodušené projektové dokumentace, nebo dodavatelské dokumentace, která prokáže vhodnost umístění slunečních kolektorů a správnost zapojení solárního termického systému k ostatním zdrojům tepla a teplé vody v domě.
 
Tomáš Matuška z Československé společnosti pro sluneční energii:
 „Jsme rádi za stabilní podporu solárních termických systémů, která trvá nepřetržitě od začátku programu. Správně navržené fototermické systémy mohou v přechodovém a letním období zajistit kompletní potřebu teplé vody a pomoci přitápět dům. Jedná se o tradiční řešení úspor s prokázanou životností několika desítek let Výhodou je kombinace s dalším libovolným podporovaným opatřením (zdrojem tepla), která dává v mnoha případech ekonomický i ekologický smysl. Pro ulehčení výběru dodavatele je dobré se řídit nově vydaným spotřebitelským desaterem.”

publikováno: 11.09.2023


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz

Ladislav Seidler

místopředseda


Aleš Hradecký

místopředseda


Vladimír Zachoval

místopředseda


Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Ladislav Seidler

Aleš Hradecký

Radek Červín

Vladimír Zachoval

Jan Šafanda

Libor Soukup

Tomáš Matuška