Aktuálně

Martin Mikeska začíná pracovat pro Komoru OZE - TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OZE

Na pozici mediálního poradce začíná od března pro Komoru obnovitelných zdrojů energie pracovat Martin Mikeska. Za Komoru OZE bude komunikovat s médii.

Mikeska působil víc než 10 let na pozici energetického experta Hnutí DUHA, kde vedl tým energetických a odpadových expertů. V Hnutí DUHA vedl neformální koalici prosazující zavedení provozní podpory pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Společně s kolegy prosazoval tzv. antifosilní zákon a loni koordinoval kampaň proti návrhu Nové tarifní struktury.
 
Předsedou Komory OZE zůstává dál Štěpán Chalupa, místopředsedou Jan Habart a hlavním poradcem Martin Bursík.
 
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

publikováno: 07.03.2017


EK zveřejnila text tzv. notifikačního rozhodnutí

Evropská komise zveřejnila celý text rozhodnutí, kterým schvaluje podporu pro obnovitelné zdroje energie v ČR uvedené do provozu v letech 2006 - 2012

Rozhodnutí Evropské komise zveřejněné 23.01.2017 
 
Oznámení Evropské komise z 28.11.2016
 
Tisková zpráva Komory OZE k rozhodnutí EK z 6.12.2016  
 

publikováno: 23.01.2017


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2016

ERÚ vydal cenové rozhodnutí stanovující podporu na rok 2017, konkrétně podporu elektřiny pro obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu před rokem 2006, podporu tepla z obnovitelných zdrojů energie, aj..

Energetický regulační úřadu vydal Cenové rozhodnutí č. 11/2016 ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016
 
Dostupné na webu ERU zde

 

publikováno: 22.12.2016


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 POZE

Energetický regulační úřad vydal Cenové rozhodnutí č. 9/2016 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

ERÚ vydal cenové rozhodnutí stanovující podporu pro obnovitelné zdroje energie na rok 2017 uvedené do provozu v obdboí let 2006 - 2012.
 
Dostupné na webu ERÚ ZDE
 

publikováno: 14.12.2016


Evropská komise zveřejnila tzv. Zimní legislativní balíček

Evropská komise představila na tiskové konferenci 30.11.2016 dlouho očekávaný „Zimní balíček“, který sestává z celkem osmi legislativních návrhů a bývá proto někdy nazývám „zimním legislativním tsunami“. Balíček zahrnuje mimo jiné i návrh přeformulované Směrnice o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavním cílem směrnice má být dle důvodové zprávy akcelerace využívání obnovitelných zdrojů energie v EU. Komisař Maroš Šefčovič uvedl Zimní balíček na tiskové konferenci slovy: "Dnešní balíček urychlí přechod k čisté energii, a to cestou modernizace ekonomiky. Evropa, která v posledních letech vedla klimatickou akci jde nyní ostatním příkladem tím, že vytvoří podmínky pro udržitelná pracovní místa, udržitelný růst a investice. Dnešní návrhy se dotýkají všech čistých odvětvích souvisejících s energetikou: výzkumu a inovací, dovedností, stavebnictví, průmyslu, dopravy, digitalizace, financí a dalších. Tato opatření poskytnou všem evropským občanům a podnikům nástroje k tomu, aby z přechodu k čisté energii vytěžili co nejvíce“.
 
Více na webu EK zde 
 

publikováno: 01.12.2016


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016 POZE

Energetický regulační úřad vydal Cenové rozhodnutí č.5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017.

ERÚ vydal cenové rozhodnutí stanovující podporu pro obnovitelné zdroje energie na rok 2017 uvedené do provozu v obdboí let 2013 - 2017.
 
Dostupné na webu ERÚ ZDE
 

publikováno: 29.09.2016


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2016

ERÚ vydal cenové rozhodnutí,kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016 pro zdroje uvedené do provozu od roku 2016 (Malé vodní elektrárny, Bioplynové stanice a tzv. reziduální projekty).

Energetický regulační úřadu vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
 

publikováno: 29.09.2016


Pozvánka na pracovní snídani s novináři

Snižuješ spotřebu elektřiny? Zaplatíš víc! Komplexní kritická analýza sporných tarifů elektřiny, které navrhuje Energetický regulační úřad

publikováno: 22.01.2016


Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2015

ERÚ vydal cenové rozhodnutí,kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016 (podpora pro zdroje uvedené do provozu od roku 2016 nestanovena).

Energetický regulační úřadu vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.
 

publikováno: 19.11.2015


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem sdružujícím zejména oborové asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie.

Spolek sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména:

a)Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje

b)Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné správy, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie

c)Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování vlastních webových stránek

d)Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Stanovy Komory OZE

Členové Komory OZEParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Jan Habart

místopředseda

+420 603 273 672

jan.habart@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil

Další kontakty

Martin Bursík

Senior advisor

+420 602 435 804

martin.bursik@komoraoze.cz

Jan Habart

vedoucí sekce Energie BIOM

Biomasa

habart@biom.cz

Michal Janeček

vedoucí sekce

Větrná energie

predseda@csve.cz

Vladimír Zachoval

vedoucí sekce Energie vody

Malé vodní elektrárny

zachoval@cechmve.cz

Václav Helebrant

vedoucí sekce

Tepelná čerpadla

helebrant@avtc.cz

Jakub Halamíček

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční energie

halamicek@caft.cz

Adam Moravec

sekce Energie BIOM

Bioplyn

moravec@biom.cz

Pavel Kucera

Solární ohřev

Sluneční energie

tepelnysolar@komoraoze.cz

Tomáš Kulašiak

vedoucí sekce

Geotermální energie

geoterm@komoraoze.cz

Sekretariát

info@komoraoze.czMartin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz