Tisk. zpr.

Falšuje čísla a stát se mu chystá prodat elektrárnu

Že za větrnou energii platí průměrná domácnost navíc deset tisíc ročně, tvrdí reklama Vršanské uhelné v aktuálním vydání Respektu (a možná i jinde). Reklama tvrdí, že v Česku nejsou dobré podmínky pro větrnou energetiku a že “naštěstí máme uhlí”. Vršanská uhelná patří do skupiny Czech Coal ovládané podnikatelem Pavlem Tykačem, známým snahou prolomit limity těžby uhlí a bourat severočeské obce.

Jednoduchá analýza podpory obnovitelných zdrojů přitom ukazuje, že příspěvek na větrnou energetiku činí z každé spotřebované kilowatthodiny asi 1 haléř. Při průměrné roční spotřebě domácnosti asi 3 500 kWh to představuje asi 35 korun za rok a nikoliv 10 000, jak tvrdí reklama Vršanské uhelné. [2]

Tak velkou “chybu” ve výpočtu předvedla skupina Czech Coal v nejméně vhodnou dobu: tento čtvrtek má dozorčí rada ČEZu rozhodovat o prodeji uhelné elektrárny Počerady právě Czech Coalu. Výhodnost prodeje zpochybnil i správce většinového státního podílu v ČEZu, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. S prodejem hlasitě nesouhlasí i menšinoví akcionáři. Ti by se přitom mohli v případě prodeje, který by je poškodil, bránit soudně, neboť zákon minoritní akcionáře chrání.

Pro stát i ČEZ podezřele nevýhodný obchod opakovaně kritizují lékaři, vědci, osobnosti veřejného života, místní politici a ekologické organizace [3]:

 

většina nabízené částky za elektrárnu je virtuální. Tykač chce platit za elektrárnu až v budoucnosti - elektřinou. [4] Jenže zároveň chce elektrárnu rekonstruovat a tedy na čas odstavit z provozu. Kromě toho není jasné, jaké budou výrobní náklady této elektřiny. Není tedy jisté, kdy a jestli vůbec většinu slíbené částky zaplatí.

 

Elektrárna Počerady vytvořila v letech 2013-2015 čistý zisk celkem asi 3 miliardy korun [5]. Je nepravděpodobné, že by během dalších sedmi let (do roku 2023, kdy ČEZ zamýšlel ukončit její provoz) nevytvořila vyšší zisk, než kolik by za její odkoupení zaplatil Czech Coal.

 

ČEZ prodává ziskovou firmu, účty za trvající škody na zdraví a životním prostředí způsobené elektrárnou ale zůstanou dál státu: za každý rok provozu Počerad navíc budou stát a občané platit tři miliardy korun externích nákladů - tedy za škody způsobené spalováním uhlí [6].

 

Prodejem Počerad by se ČEZ vzdal automaticky i práva na odběr 220 milionů tun uhlí, které mu byla podle dosavadních smluv Tykačova Vršanská uhelná povinná za garantovanou cenu v příštích desetiletích dodat. V současnosti má toto uhlí cenu 105 miliard korun [3].
Pro srovnání: prolomením limitů na velkolomu Bílina, které vláda schválila v roce 2015, otevírá ČEZu cestu k těžbě asi 100 milionů tun uhlí (tedy přibližně poloviny toho, o kolik by přišel prodejem Počerad). ČEZ byl přitom podle platné smlouvy s nakoupeným uhlím oprávněn volně disponovat (tedy pálit jej i v jiných zdrojích, než v Počeradech, případně jej dále prodat).

 

Právě kvůli strategicky výhodné smlouvě na dlouhodobé dodávky uhlí doporučila (vedle dalších důvodů) ČEZu před dvěma lety analýza společnosti Erste, aby elektrárnu (za tehdy navrhovanou cenu 8 miliard korun) neprodávala [7].
 

Větrná energie v Česku

Aktuálně je v Česku v provozu 281 MW větrných elektráren, které ročně vyrábí 500 - 600 GWh elektřiny, což představuje 0,95 % celkové roční spotřeby ČR. [8] Větrné elektrárny se u  nás nestaví už od roku 2014, protože vláda zrušila větrným elektrárnám podporu přes tzv. zelené bonusy. Jejich obnovení je podmínkou dalšího rozvoje větrné energetiky. Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE), Komora OZE a Hnutí DUHA společně navrhují, aby obnovená podpora byla k dispozici pouze projektům, ve kterých dostanou možnost podílet se občané, obce a podnikatelé z okolí.

Potenciál větrné energetiky v Česku počítal Ústav fyziky atmosféry Akademie věd [9], který došel k následujícím závěrům:

do deseti let po obnovení přiměřené podpory (přibližně do roku 2030) by v Česku mohlo vzniknout celkem asi 500 nových elektráren o celkovém výkonu 1 500 MW. Jde o konzervativní scénář, který počítá spíš s pomalým rozvojem.

 

konzervativní dlouhodobý scénář, počítá s instalací 1 033 nových elektráren o výkonu 3 100 MW do roku 2050. To by představovalo asi 15 % dnešní spotřeby elektřiny.

 

optimistický dlouhodobý scénář počítá s instalací 1 933 větrných elektráren o výkonu 5 800 MW v roce 2050.
 

Citace:

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE řekl:

 

“Lživá reklama, o několik řádů zmanipulovaná čísla o jednom z nejlevnějších zdrojů elektřiny ukazují na nekompetentnost. Ale nejen to, tradiční, životnímu prostředí a klimatu škodlivé zdroje jako je uhlí, jsou hudbou minulého století. Tohle patří a podle všeho i bude patřit dál obnovitelným zdrojům. Nervozita je tedy na místě a jako vždy u těch, co se snaží udržet zastaralé zdroje a neumí využít technologický pokrok. V Česku, stejně jako třeba v sousedním Rakousku, Bavorsku nebo Sasku, totiž fouká dostatečně. Nejnižší výkupní ceny pro vítr jsou toho důkazem.”

 
“Falšuje čísla v reklamě a o levném, čistém a domácím zdroji, který může vyrábět šestinu domácí elektřiny tvrdí, že je dobrý akorát tak na pouštění draků. A to aby posílil dojem o svém uhelném byznysu. Oxfordská univerzita nedávno odmítla jeho dar kvůli vyšetřování vytunelovaných fondů. A ČEZ mu chce ve čtvrtek prodat ziskovou uhelnou elektrárnu i právo na gigantické zásoby uhlí za pár, z větší části virtuálních, miliard.”
 
O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

Kontakty:

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, 603 420 387

Martin Mikeska, Média a komunikace, martin.mikeska@komoraoze.cz, 603 780 670

Prameny:
[1] Celý text reklamy zní: “ANI VE VĚTRNÉM JENÍKOVĚ NEFOUKÁ DOST! Na pouštění draků český vítr stačí. Na výrobu elektřiny je ho málo! Větrné elektrárny jí vyrobí jen 0,7 %. Přitom to každou domácnost stojí navíc 10 000,- ročně. Naštěstí máme uhlí!” 

Náhled reklamy zde, v detailu tady.

 
[2] Výpočet průměrné spotřeby domácnosti a příspěvku na větrné elektrárny:
 
14 382 GWh je spotřeba elektřiny v domácnostech v posledním sledovaném roce (2015, ERÚ)
 
počet domácností: 4,1 miliónu (počet obydlených bytů v ČR z celkových 4,8 bytů v ČR; výsledky sčítání lidu 2011, ČSÚ, dostupné zde)

Výpočet příspěvku na podporované zdroje:

Celkové náklady na podporu OZE činily v roce 2015 43,5 miliardy korun (včetně podpory kombinované výroby elektřiny a tepla v uhelných elektrárnách). Minimálně polovinu z těchto nákladů kryje státní rozpočet. Částka 1 haléř na kWh odpovídá podílu této menší poloviny nákladů na podporu větrných elektráren /hrazenou všemi spotřebiteli) a celkové spotřeby elektřiny v ČR.
Pakliže by veškeré náklady byly promítnuty do ceny elektřiny pro spotřebitele (a nebyly placeny ze státního rozpočtu), příspěvek na větrné elektrárny by činil maximálně 2 haléře v každé spotřebované kWh, resp. maximálně 71 Kč na domácnost za rok.
Pozn.: výpočty z dat za rok 2015, dostupná data o podpoře pocházejí od OTE.
 
[3] Otevřený dopis dostupný zde
 
[4] Tykačova firma Czech Coal nenabízí za elektrárnu deset miliard korun, ale jen 4,5. Zbytek chce zaplatit dodávkami elektřiny za výrobní náklady do roku 2023. Jenže zároveň chce elektrárnu rekonstruovat a tedy na čas odstavit z provozu. Kromě toho není jasné, jaké budou výrobní náklady této elektřiny. Není tedy jisté, kdy a jestli vůbec většinu slíbené částky zaplatí.

 

[5] Výroční zprávy Elektrárny Počerady 2013, 2014, 2015
 
[6] Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy: Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, tabulka 9: Měrné externí náklady pro stávající zdroje na 1 kWh vyrobené elektřiny (v Kč, ceny roku 2011). Náklady byly pro výpočet dále sníženy z důvodu dílčí modernizace elektrárny v roce 2015, která snížila znečištění.
 
[7] Doslova Erste napsala: “Naopak ponechání si elektrárny EPC a tím pádem i zachování DKS (smlouvy na prodej uhlí) v platnosti do roku 2060 by znamenalo, že společnost ČEZ bude po roce 2025 kontrolovat, s výjimkou uhlí za limity na dole ČSA, všechno uhlí v České republice. Tato skutečnost může pro společnost ČEZ v budoucnu představovat významnou ekonomickou a strategickou výhodu.“ Celý text analýzy má Greenpeace k dispozici a v případě zájmu vám jej na vyžádání zašle.
 
[8] Štěpán CHALUPA a David HANSLIAN. Analýza větrné energetiky v ČR. Komora obnovitelných zdrojů energie, březen 2015. Dostupné zde
 
[9] Roční zpráva o provozu ES ČR pro rok 2015. ERÚ, 2016. Podíl netto výroby z větrných elektráren na netto spotřebě ČR. Dostupné zde.

publikováno: 25.04.2017


Martin Mikeska začíná pracovat pro Komoru OZE - TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OZE

Na pozici mediálního poradce začíná od března pro Komoru obnovitelných zdrojů energie pracovat Martin Mikeska. Za Komoru OZE bude komunikovat s médii.

Mikeska působil víc než 10 let na pozici energetického experta Hnutí DUHA, kde vedl tým energetických a odpadových expertů. V Hnutí DUHA vedl neformální koalici prosazující zavedení provozní podpory pro výrobu tepla z obnovitelných zdrojů. Společně s kolegy prosazoval tzv. antifosilní zákon a loni koordinoval kampaň proti návrhu Nové tarifní struktury.
 
Předsedou Komory OZE zůstává dál Štěpán Chalupa, místopředsedou Jan Habart a hlavním poradcem Martin Bursík.
 
Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.
 

publikováno: 07.03.2017


Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme - TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. „Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách.“, uvedl Štěpán Chalupa. Poslední týdny ukazují, jak jsme na tom v ČR špatně s kvalitou ovzduší. Kritické smogové situace posledních dní jen upozorňují na problém, který tu máme každý den, fosilní zdroje nám znečišťují vzduch, který neustále dýcháme a tím samozřejmě zhoršují naše zdraví. V kritických obdobích, jako nyní dokonce omezují naše aktivity, ať už je to přímo doporučení omezení pohybu osob, dopravy či podnikatelských aktivit vč. pohybu zboží nebo výrobních procesů.

„Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme, zdrojem smogu je využívání energie z fosilních zdrojů. Cestou k čistému vzduchu je nahrazení fosilních zdrojů těmi obnovitelnými, které zajistí bezemisní výrobu elektřiny, vytápění či chlazení, a to i v domácnostech a dalších místech spotřeby.“, uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.
 
„V současné době je nejdůležitější zastavit vytápění uhlím v domácnostech, v kotlích a kamnech, které na rozdíl od velkých zdrojů nemají vůbec žádné řízení procesu spalování a čištění spalin.  Stát by měl spustit intenzivní kampaň o škodlivosti topení uhlí, na každých kamnech by měl být obrázek zdravotních následků používání uhlí obdobně jako je tomu na krabičkách od cigaret. Tzv. kotlíkové dotace nových kotlů na uhlí jsou stejně, jako kdybyste kuřákům místo startek bez filtru dotovali cigarety s filtrem.“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE
 

publikováno: 03.02.2017


Tisková zpráva Komory OZE

Vítáme vládní návrh na vyplacení chybně zastavené podpory pro malé vodní elektrárny rekonstruované v letech 2013 až 2015.

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vládou schválený návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, který zajistí vyplacení nesprávně zastavené podpory pro malé vodní elektrárny rekonstruované v letech 2013 až 2015. Je to zcela logický a správný krok, který opravuje chybu v zákoně vzniklou změnou zákona v poslanecké sněmovně v roce 2015.
 
Vítáme věcný přístup ministerstva a vlády při snaze o rychlé vyřešení nespravedlivě zastavené podpory pro část malých vodních eletráren, a to nejen v případě tohoto ministerského návrhu, ale i v případě podobného senátního návrhu.“, komentoval včerejší rozhodnutí Vlády předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Zastavení podpory dostalo provozovatele dotčených rekonstruovaných malých vodních elektráren do vážných ekonomických problémů, opravení této chyby v zákoně je spravedlivé a pomuže pokračování výroby čisté elektřiny v těchto elektrárnách.“ dodal Vladimír Zachoval, předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren a člen vedení Komory OZE

publikováno: 15.12.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017.

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vypsání podpory pro provozovatele elektráren na obnovitelné zdroje energie pro rok 2017.

Obnovitelné zdroje již vyrábějí více než 14% roční spotřeby elektřiny v České republice. Jde o decentralizované zdroje, jejichž lokálně vyráběná elektřina je spotřebovávána v nejbližším okruhu jejich výroby. Obnovitelné zdroje jsou provozovány více než 30,000 výrobců, kteří žili až do dnešního dne v nejistotě, zda obdrží příspěvek na výrobu i pro příští rok. Pozitivně také vnímáme rychlý postup k vypsání podpory pro elektřinu z OZE uvedených do provozu před rokem 2006 a podpory tepla z obnovitelných zdrojů, zde není vůbec důvod s podporou otále.“, komentoval rozhodnutí Energetického regulačního úřadu předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

OZE vyrobily v loňském roce 8 250 GWh zelené elektřiny, čímž došlo k celkové úspoře 4,6 miliónů tun oxidu uhličitého - hlavního skleníkového plynu, který přispívá ke globální změně klimatu. Z dat Evropské komise vyplývá, že dva největší zdroje oxidu uhličitého CO2 v ČR: elektrárna Počerady s 5,14 miliony tun CO2 ročně a elektrárna Tušimice II s 4,66 mil. tun CO2 vypouštějí ročně do ovzduší neuvěřitelných 9,8 mil. tuny CO2. Kdyby se ČR rozhodla stejný objem elektřiny z uhelných elektráren, jakou vyrábějí obnovitelné zdroje energie, odstavit, ušetřily by obnovitelné zdroje energie dokonce více emisí CO2 (9,9 mil. tun) než vyprodukují Počerady a Tušimice II. Dohromady.“ dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE

Roční příspěvek na obnovitelné zdroje energie ve výši cca 39 mld. Kč (po odečtení prostředků vybraných ze solární daně) je přitom stále nižší, než jsou celkové škody způsobené uhelnými elektrárnami v České republice, které stanovilo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP) na úrovni rekordních 51 mld. korun ročně. Podle Komory OZE by měl být pozitivní příspěvek OZE ke snižování emisí skleníkových plynů dostatečným impulsem pro vypracování jasného plánu postupného odstavování zdraví a životnímu prostředí škodlivých uhelných elektráren. Komora OZE se ráda bude na takovém plánu podílet.
 

publikováno: 14.12.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Evropská komise potvrdila, že podpora obnovitelných zdrojů energie v ČR je slučitelná s vnitřním trhem EU. Nic proto nestojí v cestě tomu, aby ERÚ vypsal podporu pro rok 2017.

Komora obnovitelných zdrojů energie vítá rozhodnutí Evropské komise ve věci tzv. notifikace podpory OZE, uvedených do provozu před rokem 2013. Rozhodnutí Komise je významné také proto, že se týká více než 90% všech obnovitelných zdrojů provozovaných v České republice. Obnovitelné zdroje přispívají ke zlepšovaní životního prostředí vč. zdraví obyvatel, zaměstnanosti, vyrábějí celých 14% hrubé domácí spotřeby elektřiny v ČR a zajišťují tak také plnění mezinárodních závazků ČR nejen ve výrobě čisté ekologické energie, ale i ochraně klimatu.

Rozhodnutí Evropské komise je důležité také proto, že obnovitelné zdroje energie mají ambici postupně nahradit fosilní zdroje, od kterých se lidstvo zavázalo odejít nejpozději do roku 2065 (Pařížská úmluva o ochraně klimatu, 12/2015). Věcně a právně správné a korektní nastavení podpory obnovitelným zdrojům energie (v souladu s pravidly vnitřního trhu EU) je přitom nezbytným předpokladem pro další rozvoj těchto čistých ekologických zdrojů v ČR.

Energetický regulační úřad (ERÚ) podmínil vypsání podpory pro rok 2017 kladným rozhodnutím Komise. Text rozhodnutí Komise mají české orgány již několik dní k dispozici.

Komise prostě konstatovala, že nemá žádných námitek k podpoře OZE v ČR a potvrdila, že je v souladu s pravidly vnitřního trhu EU. Rozhodnutí Komise neobsahuje žádnou podmínku pro Českou republiku. ERÚ nemá žádný důvod otálet s vypsáním podpory pro rok 2017 pro Obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Pokud jde o kontrolu systému, aby bylo zabráněno eventuální překompenzaci, tu bude nutné ošetřit novelou zákonu a pro její provedení je čas do roku 2019.

Komora OZE dále znovu připomíná, že všechny již dříve poskytované podpory obnovitelným zdrojům jsou garantované zákonem, nastaveny legislativou v přiměřené výši a k jejímu omezení může dojít pouze v případě neslučitelnosti s pravidly vnitřního trhu EU, o čemž může rozhodnout pouze Evropská komise. Tzv. Notifikace v těchto případech není nutná, ani v tomto případě nebyla. Omezením již poskytované podpory jen s odvoláním na nenotifikaci bez přímého rozhodnutí o omezení Evropskou komisí by došlo k diskriminaci provozovatelů obnovitelných zdrojů v ČR, neboť ve všech obdobných případech v členských státech EU takto postupováno není, a takovýto přístup je potvrzen Komisí v mnoha „notifikačních“ rozhodnutích (např. i v případě ČR, a to jak aktuálního rozhodnutí, tak i toho z roku 2014).

S ohledem na výše uvedené Komora OZE očekává, že ERÚ vypíše zbývající podporu pro OZE i příspěvek na podporované zdroje v ceně elektřiny bez dalších průtahů a bude tím definitivně ukončeno nejen téma notifikace, ale především nejistota nejen všech provozovatelů, jimiž jsou občané, malí a střední podnikatelé, zemědělci, obce i veřejný sektor, ale i dalších zúčastněných vč. financujících bank i státem vlastněného operátora trhu, jež je závislý na stanovení příspěvku na podporované zdroje.
Evropská komise schválila český systém podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Rozhodnutí Komise je jednoznačné. Neexistuje právní důvod, proč podporu blokovat.”, uvedl Štěpán Chalupa

Nyní, po vydání rozhodnutí Komise očekáváme okamžité vypsání podpory tak, jak Energetický regulační úřad ostatně deklaroval. Opačný přístup by byl pro již probíhající podporu diskriminací provozovatelů v ČR oproti provozovatelům jinde v EU. ” dodal Jan Habart
 

publikováno: 06.12.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Notifikace bude, obnovitelné zdroje se dočkají standardního podnikatelského prostředí

Posuzování podpory pro obnovitelné zdroje pokračuje pozitivně. Věcně je proces u konce. Zdržení, způsobené procedurálními a technickými náležitostmi není podstatné, očekáváme, že Evropská komise podporu potvrdí v říjnu a poté bude Energetickým regulačním úřadem vypsána.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v neděli v Událostech ČT potvrdilo, že proces posuzování podpory obnovitelným zdrojům Evropskou komisí tzv notifikace je věcně u konce, zbývají prakticky finální dokončení a formální náležitosti. Evropská komise tedy, jak už bylo uvedeno, při prověřování českého systému pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 považuje podporu za přiměřenou a v souladu s vnitřním trhem. To znamená, že podpora měla, je a má být vyplácena.

Sektor byl v obrovské nejistotě, když se v loňském roce zdržovalo vypsání podpory. Dnes je zřejmé, že je dokončení procesu a vypsání podpory otázkou několika týdnů. Proces notifikace bude ukončen s dostatečným časovým předstihem před začátkem nového roku a vypsání podpory tak již nebude nic bránit, jak včera uvedl i Energetický regulační úřad.

Není důležité, jestli se podpora vypíše o nějaký týden dříve nebo později, zásadní je, že provozovatelé obnovitelných zdrojů se konečně a zaslouženě dočkají standardního podnikatelského a právního prostředí, budou se tak moci soustředit na práci, tedy výrobu čisté české energie.”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda CZ Biom uvedl:
Oceňujeme profesionální přístup českých úřadů i Evropské komise, je to zásadní kauza s dopadem na národní hospodářství včetně bankovního sektoru, drobných investorů, zemědělců, obcí i provozovatelů s účastí státu, jako např. podniků povodí, které provozují řadu malých vodních elektráren.
 

publikováno: 27.09.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Evropská komise potvrdila podporu pro nové místní bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny – ERÚ může vypsat podporu

Podpora pro nové místní odpadové bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny může být vypsána. Evropská komise tuto podporu schválila v právě vydaném notifikačního rozhodnutí, které potvrzuje soulad podpory s evropskými pravidly.

Evropská komise shledala podporu pro nové bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny za slučitelnou s vnitřním trhem EU a v soulady s pravidly1. “Pozitivní vyjádření Komise pro nové zdroje velmi vítáme, potvrzuje poslední vyjádření ministerstva průmyslu. Vypadá to na dobře odvedenou práci z české strany.”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE dále uvedl:
“Rozhodnutí Evropské komise v těchto kauzách přišlo dříve, než bylo avizováno, to je pozitivní i pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013, protože Komise bude mít pro toto nejdůležitější rozhodnutí dostatek času. Zde očekávám rozhodnutí komise před koncem září.

Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom uvedl:
Komise dala svým rychlým rozhodnutím zelenou dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů. Ty jsou důležitým nástrojem v boji proti změně klimatu. Doufám, že se tak podaří realizovat řada projektů bioplynových stanic především na biologicky rozložitelné odpady z obcí.

Vladimír Zachoval, člen předsednictva Komory OZE a předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren uvedl:
Rozhodnutí komise je prvním a důležitým předpokladem k tomu, aby se mohly znovu rozběhnout práce na rozvoji nových nebo na rekonstrukcích stávajících malých vodních elektráren. To je samozřejmě velmi pozitivní a dlouho očekávaná zpráva.
 

publikováno: 24.08.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury

Energetický regulační úřad zohlednil připomínky z veřejného konzultačního procesu a úplně zastavil práce na nové tarifní struktůře. To vítáme, Komora OZE byla od samotného počátku proti předloženému návrhu.
 
Komora obnovitelných zdrojů vítá závěry, které dne 17.8.2016 zveřejnil Energetický regulační úřad k tématu nové tarifní struktury. Oceňujeme to, že podněty z veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad reflektuje a přípravu nové tarifní struktůry zcela zastavil a původní návrh tak vůbec nebude uveden do praxe.

To je dobrá zpráva a naděje nejen pro 2 milióny zákazníků v domácnostech na které by připravovaná změna měla negativní dopad, ale také pro další rozvoj čisté decentrální energetiky z obnovitelných zdrojů. To umožní nejen opuštění velikosti jističe jako určujícího parametru pro výši platby, ale mimo jiné také speciální pracovní týmy, které by měly v souvislosti s přípravou Vyváženého tarifního systému vzniknout. Komora obnovitelných zdrojů je připravena k aktivnímu zapojení a odborné debatě..

Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:
Zastavení přípravy nové tarifní struktury vítáme a považujeme za logické, nikoliv však nový tarif, pokud by znamenal zvýšení stálých plateb za vlastní zdroj. I k tomuto jsme připraveni na věcnou diskusi.”

Jakub Halamíček, místopředseda Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií uvedl:
“Souhlasíme a vítáme rozhodnutí Energetického regulačního úřadu resp. paní předsedkyně, že Nová tarifní struktura v navržené podobě nebude uvedena v účinnost a bude nahrazena Vyváženým tarifním systémem, který zohlední aktuální stav decentrální energetiky a její postupný rozvoj. V opačném případě hrozilo úplné zastavení rozvoje čistých obnovitelných zdrojů.

Václav Helebrant, člen správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel,
Odborná diskuse umožní vyhodnotit akumulační schopnost topných soustav s elektřinou, jako základním zdrojem, a její pozitivní vliv na vyrovnávání elektrické sítě. Následně pak motivovat investory, aby vytápění na bázi elektřiny pořizovali také s ohledem na řízenou akumulaci.

publikováno: 18.08.2016


Tisková zpráva Komory OZE

Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná

Posuzování podpory obnovitelných zdrojů Evropskou komisí se blíží do cíle. Komise by během srpna a září měla potvrdit, že vyplácení podpory pro OZE je v souladu s evropskými pravidly. Tím by mělo nadobro skončit neustálé zpochybňování legitimity nároků provozovatelů na podporu výroby elektřiny z OZE. Rozhodnutí EK přinese uklidnění do sektoru výroby čisté energie a přispěje ke stabilizaci pracovních míst v sektoru. S očekávaným rozhodnutím souhlasí i vláda, provozovatelé čistých zdrojů a zástupci bank.
 
Proces posuzování podpory obnovitelným zdrojům Evropskou komisí (tzv. notifikace) se blíží ke zdárnému konci, jak dnes uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská. Evropská komise prověřila český systém podpory obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu před rokem 2013, a podle náměstkyně Kovačovské považuje podporu za oprávněnou a v souladu
s Evropskými pravidly pro státní podporu.
 
Schválení systému podpory OZE v ČR Evropskou komisí přinese uklidnění do celého sektoru čisté energetiky. Je důležitou a pozitivní zprávou nejen pro provozovatele obnovitelných zdrojů vč. obcí, zemědělců, místních občanů a podnikatelů, ale i pro jejich zaměstnance, financující banky a subdodavatele. “Je to dobrá zpráva, která věříme ukončí zpochybňování zákonné podpory a tím i principů právního státu”, řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.
 
Evropská komise v brzké době kladně vyřeší i další otevřené otázky:
Velmi pozitivní zprávou je rovněž skutečnost, že posuzování podpory pro nové malé vodní elektrárny a bioplynové stanice uváděné do provozu od roku 2016 je krátce před ukončením. MPO očekává potvrzení Komise, že ČR může vypsat podporu i těmto novým zdrojům. To umožní další rozvoj využívání čisté energie, větší energetickou soběstačnost i rozvoj regionů.
 
Další dobrou zprávou je rovněž avizované opětovné zahájení vyplácení podpory malým vodním elektrárnám, rekonstruovaným v letech 2013 až 2015. Těmto zdrojům byla na základě stanoviska Energetického regulačního úřadu zastavena podpora, a to kvůli chybě vzniklé schválením špatného pozměňovacího návrhu k zákonu. Z věcného pohledu však měly tyto zdroje dostávat podporu kontinuálně. Obnovení výplaty podpory by proto mělo být provedeno pokud možno bez prodlení, včetně zpětného uhrazení nevyplacené podpory a chybné ustanovení zákona by mělo být opraveno.
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE uvedl:
Notifikace je náročná a komplikovaná, díky patří všem jak z Prahy tak Bruselu, kdo se na věcném procesu podílejí. Komise má potvrdit správnost podpory, to znamená, že podpora měla, je a má být vyplácena i nadále, to se očekávalo a nejen my jsme to říkali od začátku.”
 
Jan Habart, místopředseda Komory OZE a předseda Českého sdružení pro biomasu – CZ Biom uvedl:
Potvrzení komise o slučitelnosti podpory je důležitým zejm. pro provozovatele obnovitelných zdrojů vč. obcí, zemědělců, místních občanů a podnikatelů.

Vladimír Zachoval, člen předsednictva Komory OZE a předseda Cechu provozovatelů malých vodních elektráren uvedl:
Očekáváme ukončení nejistoty a zpochybňování práv většiny provozovaných obnovitelných zdrojů vč. malých vodních elektráren, obnovení pokračování výstavby nových a co nejrychlejší vyřešení nešťastně pozastavené podpory pro některé rekonstruované.
 
Michal Janeček, člen předsednictva Komory OZE a předseda České společnosti pro větrnou energii uvedl:
Od partnerů z Německa víme, že jejich obdobný systém je správný, i proto jsme zpochybňování podpory považovali vždy za nepodložené, očekávané potvrzení Bruselu je dobrá zpráva.

publikováno: 16.08.2016


Společná tisková zpráva Komory OZE a Hnutí DUHA

Nové elektrické tarify musejí motivovat k šetření a decentralizaci. Požadují to vládní strategie.

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes pořádá tiskovou konferenci ke staženému návrhu nových tarifů. Hnutí DUHA společně s Komorou OZE upozorňují, že nový návrh by měl v prvé řadě zohlednit zásady, které požaduje Národní akční plán pro chytré sítě a Státní energetická koncepce: motivace k efektivnímu využívání elektřiny a rozvoj decentralizované výroby. Návrh tarifů, který v úterý skončil v koši, pracoval jen s vytrženými větami z obou strategických dokumentů.
 

publikováno: 03.03.2016


Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, Komory OZE a sdružení Calla

Návrh nových plateb za elektřinu končí v koši Příští návrhy nesmějí poškodit úsporné domácnosti a malovýrobu čisté elektřiny.

Hnutí DUHA, Komora OZE a sdružení Calla, které jako první upozornily na závažná sociální a ekologická rizika návrhu nových tarifů, přivítaly zprávu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ten oznámil, že rozpustil řídící výbor pro přípravu nových tarifů. Uvítaly i odmítnutí nových tarifů vrcholnými politiky koaličních stran. Koaliční rada se totiž včera jednoznačně shodla, že návrh nových tarifů z dílny Aleny Vitáskové nepodporuje.
 

publikováno: 01.03.2016


Společná tisková zpráva Komory OZE a Hnutí DUHA - Výzva pro ERÚ

Výzva pro ERÚ: Zastavte alibistické konzultace k novým tarifům elektřiny a návrh stáhněte.

Hnutí DUHA a Komora OZE vítají, že premiér Sobotka odmítl návrh nových tarifů za elektřinu. Zároveň vyzývají předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, aby ukončila veřejnou konzultaci a návrh úplně stáhla. Stažení současného špatného návrhu je správným krokem, který uvítají zejména domácnosti s malou spotřebou i lidé, kteří chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět.
 

publikováno: 23.02.2016


Pozvánka na pracovní snídani s novináři

Snižuješ spotřebu elektřiny? Zaplatíš víc! Komplexní kritická analýza sporných tarifů elektřiny, které navrhuje Energetický regulační úřad

publikováno: 22.01.2016


Otevřený dopis

Výzva k vypsání podpory Jménem provozovatelů obnovitelných zdrojů energie žádáme Energetický regulační úřad o dodržování zákona a Evropského práva a vydání cenového rozhodnutí stanovující podporu pro rok 2016 pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 v co nejkratším termínu, a to do konce roku 2015.

publikováno: 18.12.2015


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem sdružujícím zejména oborové asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie.

Spolek sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména:

a)Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje

b)Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné správy, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie

c)Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování vlastních webových stránek

d)Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Stanovy Komory OZE

Členové Komory OZEParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Jan Habart

místopředseda

+420 603 273 672

jan.habart@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil

Další kontakty

Martin Bursík

Senior advisor

+420 602 435 804

martin.bursik@komoraoze.cz

Jan Habart

vedoucí sekce Energie BIOM

Biomasa

habart@biom.cz

Michal Janeček

vedoucí sekce

Větrná energie

predseda@csve.cz

Vladimír Zachoval

vedoucí sekce Energie vody

Malé vodní elektrárny

zachoval@cechmve.cz

Václav Helebrant

vedoucí sekce

Tepelná čerpadla

helebrant@avtc.cz

Jakub Halamíček

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční energie

halamicek@caft.cz

Adam Moravec

sekce Energie BIOM

Bioplyn

moravec@biom.cz

Pavel Kučera

Solární ohřev

Sluneční energie

tepelnysolar@komoraoze.cz

Tomáš Kulašiak

vedoucí sekce

Geotermální energie

geoterm@komoraoze.cz

Sekretariát

info@komoraoze.czMartin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz