Aktuálně

Důrazné doporučení ohledně záloh na fotovoltaiku; zveřejňujeme etický kodex firem

V reakci na případ Malina Group posilujeme ochranu zákazníků

V reakci na vyhlášení insolvence společností Malina Group vydává Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) důrazné doporučení k zálohám na fotovoltaické elektrárny. Cech zároveň připomněl svůj aktuální Etický kodex. Ten je pro všechny členy závazný a za jeho porušení hrozí vyloučení z cechu.
 
„Pro rozvoj fotovoltaiky jsou malospotřebitelé klíčový segment. Nemůžeme si dovolit nechat je tápat. Spolupráce státu s podnikateli ve fotovoltaice je tudíž zcela zásadní. Proto cech zpřísnil své požadavky na etické chování u montážních firem a MPO přichází s novým desaterem, čerstvými radami spotřebitelům, na co si dát pozor a jak postupovat, pokud už se do obtíží dostanou,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
 
„První záloha se platí při podpisu smlouvy a my doporučujeme platit ve výši 10 až maximálně 40 % celkové ceny. Druhá záloha se hradí až po získání smlouvy o připojení k síti na začátku montáže. Obvykle tak, že k první záloze má firma dostat doplatek do 50 až 70 % celkové ceny. Zbylých 30 až 50 % z celkové ceny se hradí až po předání hotového díla, kdy firma předá předávací protokol a revizní zprávu,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
 
 
V případě jednoduchých a levných instalací určených pro zranitelné zákazníky a seniory, dotovaných z Nové zelené úsporám Light, Cech akumulace a fotovoltaiky důrazně doporučuje držet se spodní hranice (10 %) záloh a doplatku až po realizaci a revizní zprávě. „Solidní dodavatelé to zvládnou,” dodal Hradecký.
 
V Etickém kodexu se všechny členské firmy CAFTu zavazují „dodržovat etické obchodní praktiky jako základ pro bezproblémovou a kvalitní realizaci zakázek. Členové cechu berou na vědomí, že mohou být vyloučeni v důsledku hrubého, nebo opakovaného porušování tohoto kodexu.”
 

publikováno: 11.05.2023


Stanovisko komory k přípravě Lex OZE 2, která umožní sdílení energie

Navrhujeme co nejjednodušší sdílení například v rámci rodiny a prevenci tvorby paralelních energetických systémů a zneužití komunitní energetiky.

publikováno: 03.05.2023


Čekací lhůty na obnovitelné zdroje - výsledky průzkumu mezi členy

Přes 60 % instalačních firem v průzkumu uvedlo, že stihne zprovoznit fotovoltaiku, tepelné čerpadlo nebo solární kolektory na rodinném domě do tří měsíců od uzavření smlouvy. Do čtyř měsíců to pak stihnou čtyři firmy z pěti. Dále přes 90 % firem uvedlo, že aktuálně nabízí kratší čekací lhůty než loni. Výzkum provedla Komora obnovitelných zdrojů energie společně se svými členy. Zúčastnila se ho víc než polovina montážních firem sdružených v oborových asociacích CAFT, AVTČ a ČSSE. [1] Asociace zároveň připomínají rady pro spotřebitele, jak si správně vybrat dodavatele i nový zdroj energie

 
„Firmy na jedné straně obnovily své dodavatelské řetězce a najaly a školí nové zaměstnance. A na druhé straně stát zjednodušuje podmínky a zpřístupňuje dotace novým skupinám spotřebitelů. Domnívám se, že zájem domácností podporuje i příprava podmínek pro sdílení energie,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.
 
 
Miroslav Mikeš, člen vedení Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:
„Z výsledků šetření jasně vychází skvělá zpráva pro žadatele v Nové zelené úsporám Light: senioři i zranitelné domácnosti mohou ušetřit za energii už v letošním roce. Díky rychlé instalaci fotovoltaiky stihnou i hlavní letní sezónu.”
 
Petr Horký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:
„Domnívám se, že sledujeme stabilizaci trhu, kdy dodací lhůty jsou pro zákazníky přijatelné a stát domácnosti podporuje.”
 
Jiří Kalina z Československé společnosti pro sluneční energii, řekl:
„Jsme rádi, že se pomalu stabilizují dodávky výrobců zejména zásobníkových ohřívačů a akumulačních nádrží a můžeme tak pomoci domácnostem rychle k výrazným úsporám energie.”
 
 
Další prvek ochrany proti solárním šmejdům
 
Spotřebitelská doporučení ve formě dvou Desater - pro fotovoltaiku a tepelná čerpadla - představili zástupci Komory OZE, AVTČ a CAFT společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Státním fondem životního prostředí ČR začátkem února 2023. Desatera přináší spotřebitelům praktické rady, jak krok za krokem postupovat při výběru kvalitního tepelného čerpadla a fotovoltaiky a jak poznat spolehlivou instalační firmu.
 
„Firmy sdružené u nás jsou nově vázány etickým kodexem a nově jsme připravili i speciální Desatero pro nejzranitelnější zákazníky v Nové zelené úsporám Light," řekl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.
 
Příloha

[1] Čekací lhůty a objem zakázek, dotazníkové šetření mezi instalačními firmami. Březen až duben 2023. Výsledky průzkumu v grafech a komentářích: fotovoltaika, tepelná čerpadla a solární kolektory
Šetření se zúčastnila víc než polovina firem sdružených v oborových asociacích z celé ČR: Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), Asociaci pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Československé společnosti pro sluneční energii (ČSSE).
 

publikováno: 26.04.2023


Nová zelená úsporám Light: nejzranitelnější zákazníci potřebují co nejsilnější ochranu a dotaci i na elektřinu, nejen na ohřev vody

Komentujeme rozšíření programu o solární systémy

Co nejvíc posílit ochranu nejzranitelnějších zákazníků před solárními šmejdy například pomocí nižších záloh dodavatelům. Zároveň podpořit v domácnostech nejen snížení nákladů za ohřev vody, ale také za elektřinu. Taková jsou doporučení zástupců obnovitelných zdrojů k rozšíření programu Nová zelená úsporám Light o podporu na soláry, které dnes dopoledne představil ministr životního prostředí Petr Hladík. Zástupci Cechu akumulace a fotovoltaiky zároveň dokončují přípravu Fotovoltaického desatera pro zranitelné zákazníky, koncem týdne ho plánují předat ministrovi.
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
„Nová zelená úsporám Light je jednoznačně důležitý program a přeju mu skvělou budoucnost. Rozšíření o dotaci na ohřev teplé vody ze slunce je velmi pozitivní, je ale škoda, že primárně nepomáhá snížit náklady za elektřinu. Pro domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti by bylo vhodné nastavit varianty systémů na výrobu elektřiny, z kterých dokáží jednoduše spotřebovat elektřinu přímo, parametry jsme navrhli.”
 
Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:
 
„Domácnosti důchodců a nízkopříjmové domácnosti se mohou snadno stát terčem solárních šmejdů. Ministerstvo by mělo urychleně posílit jejich ochranu. Jedno z našich doporučení je u této skupiny zastropovat první zálohu instalační firmě na maximálně deseti procentech. Zbytek až po dokončení. A samozřejmě - k výběru firem doporučit jen prověřené firmy.”
 
„Jsem přesvědčen, že NZU Light by měla být nastavena tak, aby (důchodcům a nízkopříjmovým domácnostem, pozn. redakce) podpořila i instalace k výrobě elektřiny, nejen pro ohřev vody. Úspora za elektřinu k vaření, pečení a praní jim přinese velmi výraznou úsporu nákladů za elektřinu pro domácnosti.”

publikováno: 17.04.2023


Nové Právo na sdílení energie z obnovitelných zdrojů cílí na domácnosti

Energetičtí ministři EU dnes schválili důležitý princip, který má ještě víc usnadnit přístup zejména domácností k levné, sdílené energii. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo využít příležitost a princip zapracovat do Lex OZE 2, upozorňuje Komora OZE.

V rámci trhu nepřichází revoluce, ale evoluce, cílem je zajištění cenově stabilní a dostupné energie a to prostřednictvím stabilního trhu. Počítá se s podpůrnými mechanismy pro obnovitelné zdroje a flexibilitou.
 
Zavedení „práva na sdílení energie” pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejný sektor přichází v době, kdy na Ministerstvu průmyslu a obchodu vrcholí přípravy nové legislativy. Protože je po dnešku zřejmé, kam konkrétně bude směřovat další podoba sdílení elektřiny, Komora OZE opakovaně navrhuje upravit aktuální návrh a zahrnout sdílení v rodině.
 
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
„Právo na sdílení má chránit zákazníky před drahou energií, před zbytečnou byrokracií a dalšími náklady. V případě blízkých aktivních zákazníků je komunita zbytečná, ušetříme peníze za advokáty, účetní i státnímu rozpočtu za úředníky. Není to nečekané, již jsme to diskutovali a navrhovali. Budeme dál argumentovat a čekám pozitivní přístup i od ministerstva. Při energetické transformaci by nikdo neměl zůstat stranou zájmu.”
 
Návrh Evropské komise zřídit takzvané právo na přímé sdílení energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) dnes na svém jednání odsouhlasili ministři energetiky členských států EU. Jedná se o zcela nový prvek ochrany spotřebitelů. Má umožnit co nejsnazší a nejlevnější přístup ke sdílené energii i „těm zákazníkům, pro které není pořízení vlastního zdroje možné, nebo je pro ně zapojení do energetického společenství komplikované,” uvádí se v důvodové zprávě. [1]
 

Zdroje
 
[1] Důvodová zpráva Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady doplňující Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, směrnici (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnici (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

publikováno: 28.03.2023


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz

Ladislav Seidler

místopředseda


Aleš Hradecký

místopředseda


Vladimír Zachoval

místopředseda


Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Ladislav Seidler

Aleš Hradecký

Radek Červín

Vladimír Zachoval

Jan Šafanda

Libor Soukup

Tomáš Matuška