15. 7. 2013
Návštěva ministra Podivínského v Temelíně

nás přijde na 1 440 miliard

Tisková zpráva reagující na návštěvu ministra životního prostředí Tomáše Podivínského v Temelíně

Komora obnovitelných zdrojů energie, Sněmovní 174/7, 118 00  Praha 1, IČ: 00753700

© 2013

Dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín nelze realizovat bez podpory. Ta má být podle vládních návrhů podobná systému podpory obnovitelných zdrojů (OZE). Vyplacená podpora na jádro bude promítnuta do koncové ceny elektřiny pro domácnosti a podniky. Celkový objem podporované elektřiny a doba trvání podpory však bude násobně vyšší, než je tomu u současného systému podpory OZE. „Celkové vícenáklady se mohou vyšplhat k 1 440 miliardám Kč (slovy tisíc čtyři sta čtyřicet miliard), což bude pro konečné spotřebitele znamenat průměrné zvýšení ceny jedné megawatthodiny elektrické energie o dalších 670 Kč. Roční náklady čtyřčlenné domácnosti se zvýší zhruba o 4 tisíce Kč. Pro velké spotřebitele elektřiny budou roční vícenáklady atakovat hodnotu miliardy Kč“, uvedl Jan Habart, místopředseda Komory obnovitelných zdrojů energie...

Jan Habart, místopředseda, jan.habart@komoraoze.cz, tel: 603273672

Štěpán Chalupa, místopředseda, stepan.chalupa@komoraoze.cz, tel: 603420387

7. 8. 2013
Aktuální připomínky Komory OZE k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie před 1. čtením v PSP ČR


16. 8. 2013
Parlament dal přednost podpoře spalování odpadu, uhlí a plynu před rozvojem čistých obnovitelných zdrojů energií


Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

11. 9. 2013
Senát dostal za úkol schválit pokračování dotované ceny elektřiny – ale jen pro fosilní firmy


Energetické společnosti a ekologické organizace dnes apelovaly na senátory, aby už nyní začali s debatou o přípravě nového zákona, který účinně a smysluplně využije obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy nebo odpadků, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domů ke snižování naší závislosti na fosilních palivech.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

22. 8. 2013
Komora obnovitelných zdrojů energie vyloučila člena Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci – CZEPHO


Komora OZE vyloučila člena CZEPHO rozhodnutím předsednictva ze dne 20. 8. 2013. Oznámení o vyloučení bylo zasláno dne 22. 8. 2013. Po delší čas panovaly neshody mezi Komoru OZE resp. jejími členy a CZEPHO. CZEPHO se odmítlo připojit ke společnému stanovisku Komory OZE k návrhu novely zákona o POZE, na kterém se bezvýhradně shodli všichni ostatní členové.


(celé oznámení ke stažení zde)

16. 8. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná


Posuzování podpory obnovitelných zdrojů Evropskou komisí se blíží do cíle. Komise by během srpna a září měla potvrdit, že vyplácení podpory pro OZE je v souladu s evropskými pravidly. Tím by mělo nadobro skončit neustálé zpochybňování legitimity nároků provozovatelů na podporu výroby elektřiny z OZE. Rozhodnutí EK přinese uklidnění do sektoru výroby čisté energie a přispěje ke stabilizaci pracovních míst v sektoru. S očekávaným rozhodnutím souhlasí i vláda, provozovatelé čistých zdrojů a zástupci bank.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

18.8.2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Energetický regulační úřad zastavil přípravu nové tarifní struktury


Energetický regulační úřad zohlednil připomínky z veřejného konzultačního procesu a úplně zastavil práce na nové tarifní struktůře. To vítáme, Komora OZE byla od samotného počátku proti předloženému návrhu.(Celá tisková zpráva ke stažení zde)

6. 12. 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA - Evropská komise potvrdila, že podpora obnovitelných zdrojů energie v ČR je slučitelná s vnitřním trhem EU. Nic proto nestojí v cestě tomu, aby ERÚ vypsal podporu i pro rok 2017.


Evropská komise schválila český systém podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Rozhodnutí Komise je jednoznačné. Neexistuje právní důvod, proč podporu blokovat.”, uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

“Nyní, po vydání rozhodnutí Komise očekáváme okamžité vypsání podpory tak, jak Energetický regulační úřad ostatně deklaroval. Opačný přístup by byl pro již probíhající podporu diskriminací provozovatelů v ČR oproti provozovatelům jinde v EU. ” dodal Jan Habart, místopředseda Komory OZE.(celá tisková zpráva ke stažení zde)


Probíhá rekonstrukce webových stránek, omlouváme se za omezený provoz.