15. 7. 2013
Návštěva ministra Podivínského v Temelíně

nás přijde na 1 440 miliard

Tisková zpráva reagující na návštěvu ministra životního prostředí Tomáše Podivínského v Temelíně

Komora obnovitelných zdrojů energie, Sněmovní 174/7, 118 00  Praha 1, IČ: 00753700

© 2013

Členové Komory obnovitelných zdrojů energie

Dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín nelze realizovat bez podpory. Ta má být podle vládních návrhů podobná systému podpory obnovitelných zdrojů (OZE). Vyplacená podpora na jádro bude promítnuta do koncové ceny elektřiny pro domácnosti a podniky. Celkový objem podporované elektřiny a doba trvání podpory však bude násobně vyšší, než je tomu u současného systému podpory OZE. „Celkové vícenáklady se mohou vyšplhat k 1 440 miliardám Kč (slovy tisíc čtyři sta čtyřicet miliard), což bude pro konečné spotřebitele znamenat průměrné zvýšení ceny jedné megawatthodiny elektrické energie o dalších 670 Kč. Roční náklady čtyřčlenné domácnosti se zvýší zhruba o 4 tisíce Kč. Pro velké spotřebitele elektřiny budou roční vícenáklady atakovat hodnotu miliardy Kč“, uvedl Jan Habart, místopředseda Komory obnovitelných zdrojů energie...

Jan Habart, místopředseda, jan.habart@komoraoze.cz, tel: 603273672

Štěpán Chalupa, místopředseda, stepan.chalupa@komoraoze.cz, tel: 603420387

7. 8. 2013
Aktuální připomínky Komory OZE k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie před 1. čtením v PSP ČR


16. 8. 2013
Parlament dal přednost podpoře spalování odpadu, uhlí a plynu před rozvojem čistých obnovitelných zdrojů energií


Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

11. 9. 2013
Senát dostal za úkol schválit pokračování dotované ceny elektřiny – ale jen pro fosilní firmy


Energetické společnosti a ekologické organizace dnes apelovaly na senátory, aby už nyní začali s debatou o přípravě nového zákona, který účinně a smysluplně využije obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy nebo odpadků, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domů ke snižování naší závislosti na fosilních palivech.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

22. 8. 2013
Komora obnovitelných zdrojů energie vyloučila člena Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci – CZEPHO


Komora OZE vyloučila člena CZEPHO rozhodnutím předsednictva ze dne 20. 8. 2013. Oznámení o vyloučení bylo zasláno dne 22. 8. 2013. Po delší čas panovaly neshody mezi Komoru OZE resp. jejími členy a CZEPHO. CZEPHO se odmítlo připojit ke společnému stanovisku Komory OZE k návrhu novely zákona o POZE, na kterém se bezvýhradně shodli všichni ostatní členové.


(celé oznámení ke stažení zde)

13. 9. 2013
Senát schválil pokračování v dotované ceně elektřiny - ale jen pro velké firmy


Malé energetické společnosti a ekologické organizace dnes ostře kritizovaly nový zákon, který pokračuje v dotované výrobě energie z uhelných elektráren nebo velkých spaloven recyklovatelných odpadků – a přitom úplně ukončí podporu pro obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domků.


(celá tisková zpráva ke stažení zde)

21. 3. 2014
ČR by měla podporovat stanovení cílů i pro OZE a úspory – Obnovitelné zdroje jsou společenskou, technologickou i bezpečnostní šancí pro evropu i česko, ČR se místo využití TRANSFORMACE na moderní TECHNOLOGIE CHYSTÁ KONZERVOVAT centralizovanou energetiku založenou na jádru a uhlí


Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí a považuje za chybnou, současnou pozici České republiky před jednáním o energeticko-klimatickém balíčku podporující pouze jeden cíl, a to závazný cíl na redukci emisí skleníkových plynů o 35 % do roku 2030.


Komora OZE podporuje stanovení tří závazných cílů, tedy i pro obnovitelné zdroje (OZE) i energetickou účinnost. Jako minimální cíl pro obnovitelné zdroje považujeme cíl podílu 30 % v roce 2030, který svým usnesením doporučil i Evropský parlament.(Celá tisková zpráva ke stažení zde)

14. 7. 2014
Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie


Dovolujeme si Vám předložit připomínky Komory obnovitelných zdrojů energie k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl zveřejněn Ministerstvem průmyslu a obchodu jako předkladatelem pod č.j. MPO

22094/14/32100/01000.


(celá dopis ke stažení zde)


Probíhá rekonstrukce webových stránek, omlouváme se za omezený provoz.