Aktuálně

Stanovisko Komory OZE k návrhu Státní energetické koncepce

ENERGETICKÉ PLÁNY MPO: VZHŮRU K SOCIALISTICKÝM ZÍTŘKŮM. Výzva vládě k odmítnutí návrhu Státní energetické koncepce.

Zatímco moderní státy investují do efektivity, energetických úspor a nahrazují neobnovitelné zdroje energie zdroji obnovitelnými, ministerstvo průmyslu a obchodu ignoruje tyto trendy a prosazuje vizi České republiky, která bude v roce 2040 muzeem uhlí a atomu. Ve stejném roce má být dle MPO podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny pouze 15 %, zatímco moderní ekonomiky v té době plánují nahradit obnovitelnými zdroji energie zhruba 60 % spotřeby. Aby mohlo MPO zachovat status quo a vyhnout se radikální modernizaci energetiky, plánuje prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Severozápadních Čechách, rozšíření těžby uranu, výstavbu nových jaderných reaktorů a masivní spalování odpadu namísto recyklace. To má být vize budoucnosti.
 

publikováno: 11.09.2012


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil