Aktuálně

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SENÁT SCHVÁLIL POKRAČOVÁNÍ V DOTOVANÉ CENĚ ELEKTŘINY – ALE JEN PRO VELKÉ FIRMY

Malé energetické společnosti a ekologické organizace dnes ostře kritizovaly nový zákon, který pokračuje v dotované výrobě energie z uhelných elektráren nebo velkých spaloven recyklovatelných odpadků – a přitom úplně ukončí podporu pro obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domků.
 

publikováno: 13.09.2013


Oznámení

Oznámení Komory OZE o vyloučení člena

publikováno: 22.08.2013


ČT - Otázky Václava Moravce

Hlavní hosté další části pořadu: Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Mirek Topolánek /ODS/, bývalý premiér, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR; Martin Bursík /SZ/, bývalý vicepremiér, předseda, komora Obnovitelných zdrojů energie

Hlavní témata: vládní návrhy surovinové a energetické koncepce; zásoby a kvalita nerostných surovin využitelných v energetice, těžební limity; problematika obnovitelných zdrojů energie, podoba státní podpory; možnosti využívání energie vzniklé spalováním komunálních odpadů; možnosti financování rozvoje jaderné energetiky, problematiky lokalit pro úložiště radioaktivního odpadu; potenciál energetických úspor
 
Sledujte zde
 

publikováno: 18.08.2013


Tisková zpráva Komory OZE

Parlament dal přednost podpoře spalování odpadu, uhlí a plynu před rozvojem čistých obnovitelných zdrojů energií.

Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.
 
Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.

publikováno: 16.08.2013


Připomínky k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Aktuální připomínky Komory OZE k návrhu novely Zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie před 1. čtením v PSP ČR

publikováno: 06.08.2013


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil