Aktuálně

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SENÁT SCHVÁLIL POKRAČOVÁNÍ V DOTOVANÉ CENĚ ELEKTŘINY – ALE JEN PRO VELKÉ FIRMY

Malé energetické společnosti a ekologické organizace dnes ostře kritizovaly nový zákon, který pokračuje v dotované výrobě energie z uhelných elektráren nebo velkých spaloven recyklovatelných odpadků – a přitom úplně ukončí podporu pro obecní větrné elektrárny, výrobu bioplynu z kejdy, geotermální zdroje nebo solární panely na střechách rodinných domků.
 

publikováno: 13.09.2013


Oznámení

Oznámení Komory OZE o vyloučení člena

publikováno: 22.08.2013


ČT - Otázky Václava Moravce

Hlavní hosté další části pořadu: Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost; Mirek Topolánek /ODS/, bývalý premiér, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR; Martin Bursík /SZ/, bývalý vicepremiér, předseda, komora Obnovitelných zdrojů energie

Hlavní témata: vládní návrhy surovinové a energetické koncepce; zásoby a kvalita nerostných surovin využitelných v energetice, těžební limity; problematika obnovitelných zdrojů energie, podoba státní podpory; možnosti využívání energie vzniklé spalováním komunálních odpadů; možnosti financování rozvoje jaderné energetiky, problematiky lokalit pro úložiště radioaktivního odpadu; potenciál energetických úspor
 
Sledujte zde
 

publikováno: 18.08.2013


Tisková zpráva Komory OZE

Parlament dal přednost podpoře spalování odpadu, uhlí a plynu před rozvojem čistých obnovitelných zdrojů energií.

Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.
 
Komora OZE ostře kritizuje schválenou podobu novely zákona o podporovaných zdrojích, kterou na návrh vlády dnes schválila Sněmovna. Poslanci měli při hlasování možnost stabilizovat ceny elektřiny pro zákazníky dvojím způsobem: buď omezit stávající dotace pro velké uhelné a plynové elektrárny anebo zastavit podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rozhodli se pro fosilně-odpadovou cestu.

publikováno: 16.08.2013


Připomínky k návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Aktuální připomínky Komory OZE k návrhu novely Zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie před 1. čtením v PSP ČR

publikováno: 06.08.2013


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie je dobrovolným profesním a zájmovým spolkem sdružujícím zejména oborové asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie.

Spolek sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. K těmto patří zejména:

a)Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a trvalého zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR, jejich udržitelného rozvoje

b)Sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné správy, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energie

c)Šíření odborných informací a osvěty o využívání obnovitelných zdrojů energie, k tomuto účelu pořádání seminářů, konferencí a jiných obdobných setkání, publikace v periodikách, vydávání vlastních publikací nebo informačních materiálů, provozování vlastních webových stránek

d)Spolupráce s dalšími subjekty, které podporují obdobné cíle v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Stanovy Komory OZE

Členové Komory OZEParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Jan Habart

místopředseda

+420 603 273 672

jan.habart@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil

Další kontakty

Martin Bursík

Senior advisor

+420 602 435 804

martin.bursik@komoraoze.cz

Jan Habart

vedoucí sekce Energie BIOM

Biomasa

habart@biom.cz

Michal Janeček

vedoucí sekce

Větrná energie

predseda@csve.cz

Vladimír Zachoval

vedoucí sekce Energie vody

Malé vodní elektrárny

zachoval@cechmve.cz

Václav Helebrant

vedoucí sekce

Tepelná čerpadla

helebrant@avtc.cz

Jakub Halamíček

Fotovoltaické elektrárny

Sluneční energie

halamicek@caft.cz

Adam Moravec

sekce Energie BIOM

Bioplyn

moravec@biom.cz

Pavel Kučera

Solární ohřev

Sluneční energie

tepelnysolar@komoraoze.cz

Tomáš Kulašiak

vedoucí sekce

Geotermální energie

geoterm@komoraoze.cz

Sekretariát

info@komoraoze.czMartin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz