Aktuálně

Energie 21 - rozhovor

Topení slámou a senem sníží náklady.

Navzdory omezování veřejné podpory je využití zemědělské biomasy pro energetické účely stále aktuální. A nejde jen o výrobu bioplynu a motorových biopaliv. Pro zemědělce může být velmi přínosné i přímé vytápění zemědělských objektů senem nebo slámou. O vytápění zemědělských objektů biomasou jsme hovořili s Janem Habartem, předsedou CZ Biom – Českého sdružení pro biomasu. V rozhovoru popsal příležitost, jak mohou zemědělci tímto využitím biomasy ušetřit, ale také některé překážky.
 
Celý rozhovor zde
 

publikováno: 06.12.2014


SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

Obnovitelné zdroje 2.0: Pozitivní posun, ale vítr ostrouhal a domácnosti možná také. Vláda včera schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie.

publikováno: 21.10.2014


Energie 21 - rozhovor

Obnovitelné zdroje budou brzy konkurenceschopné.

Na téma klimatické politiky Evropské unie jsme hovořili i s předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpánem Chalupou.
 
Celý rozhovor zde

publikováno: 31.08.2014


Tisková zpráva Komory OZE

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZAHAZUJE DALŠÍ ŠANCI NA MODERNIZACI ENERGETIKY A ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) nesouhlasí s předloženými návrhy novelizace energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie, ke kterým bylo možné do pátku předkládat připomínky. Navrhované změny jsou další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. Podpora obnovitelných zdrojů je již fakticky zastavena. MPO však navrhuje podporu samovýroben elektřiny, která však bude v praxi nefunkční a čistější energii pro domácnosti pomůže pouze na papíře. Návrh také obsahuje retroaktivní ustanovení, které má zkrátit podporu současným provozovatelům např. bioplynových stanic nebo větrných elektráren. Novela v předložené podobě mimo jiné vážně ohrožuje vnímání ČR, jako lokality vhodné pro investice.
 

publikováno: 14.07.2014


Připomínky Komory OZE k novele zákona

Připomínky Komory OZE k návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

Komora obnovitelných zdrojů energie má zásadní připomínky k předloženému návrhu novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu předloţilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, pod č.j. MPO 22094/14/32100/01000.
 
Předložený návrh zákona nemůžeme vnímat jinak, nežli jako další ze zásadních restriktivních kroků vůči obnovitelným zdrojům energie v ČR. V předložené podobě je návrh zákona mj. v rozporu se zákazem retroaktivity, když má být nově omezeno právo výrobce na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů u stávajících výroben. Návrh žádným způsobem nezajištuje další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů v ČR. Návrhy neakceptují přirozený vývoj dostupných technologií ve světe, které zjevně míří k decentralizaci malé energetiky. V geopolitických podmínkách ČR je nezbytné sledovat vývoj ve světě a okolních zemích a včasně a citlivě upravovat legislativu tak, aby se podnikatelské subjekty v rámci ČR těchto rozvojových tendencí v přiměřené míře mohli aktivně účastnit. Opačný postup nezvratně vede k zaostávání ČR.
 

publikováno: 07.07.2014


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz
Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Jan Habart

Jakub Halamíček

Václav Helebrant

Vladimír Zachoval

Vlastimil Myslil