Dokumenty

Sdělení Komory OZE k procesům v rámci prověřování přiměřenosti podpory a upozornění na blížící se konec lhůtyV návaznosti na konzultace a semináře s provozovateli zdrojů nově uvedených do provozu nebo rekonstruovaných v letech 2006 až 2010 jsme rozeslali shrnutí informací a postupů v rámci provádění prověření přiměřenosti podpory dle zákona č. 165/2012 Sb. o POZE. Dostupné je na webu zde. V případě potřeb konzultací se výrobci mohou obrátit na adresu vyrobci@komoraoze.cz.

publikováno: 20.05.2022


Taxonomie vytvoří poptávku po obnovitelných zdrojích a čistých plynech

Vyjádření Komory OZE k upravenému návrhu delegovaného aktu taxonomie, který představila EK 2. února. Níže si můžete stáhnout společné prohlášení Komory OZE a jejích členů.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
„Nemáme pochybnosti, že Česko se svou robustní vědeckou, technologickou a průmyslovou základnou může v energetické transformaci uspět. Proto považujeme delegovaný akt taxonomie za příležitost a vyzýváme vládu k vytvoření vhodných a jednoduchých podmínek pro rozvoj perspektivních odvětví obnovitelných zdrojů a vodíku. Budou z toho v budoucnu profitovat domácnosti, podnikatelé a firmy i obce.”


Martin Bursík, expert na evropskou legislativu v Komoře obnovitelných zdrojů energie, řekl: 
 
„Není nad čím jásat. ČR je o jednu až dvě technologické generace za západní Evropou. Zatímco ona zrychluje přechod na obnovitelné zdroje, my jásáme, že nám ustoupila a můžeme přecházet z uhlí na zemní plyn. ČR je stále zamknuta ve fosilních palivech a to je strategická chyba, kterou by nová vláda měla rozpoznat a napravit.”

publikováno: 04.02.2022


Principy spravedlivé a efektivní podpory z Modernizačního fondu

Principy spravedlivé a efektivní podpory Komora OZE coby zástupce sektoru obnovitelných zdrojů proto požaduje změnit textaci tak, aby finanční podpora Programu 2 RES+ na obnovitelné zdroje byla přístupná všem typům zájemců bez rozdílu.

publikováno: 18.11.2020


Studie potenciálu větrné energieTuzemské větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 % dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Studii připravil Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR pro Českou společnost pro větrnou energii a Komoru obnovitelných zdrojů energie.

publikováno: 16.06.2020


Challenging the low ambition

Renewables in National Energy and Climate Plans of Visegrad countries.

Renewable energy associations from Czechia, Hungary, Poland, Slovakia and Austria analysed the final National Energy and Climate Plans (NECPs) and evaluated the gaps between the plans and the renewable energy potential. These plans will guide renewable energy development in EU members states until 2030.
This document covers the ambition of the Visegrad countries and Austria in increasing the share of renewables in the next decade. It is a product of an informal cooperation within the Visegrad+ for Renewable Energy platform founded in May 2019 in Prague and supported by the European Renewable Energies Federation.
 

publikováno: 09.06.2020


Česko na cestě k uhlíkové neutralitě

Analýza návrhu Národního energeticko-klimatického plánu ČR (aktualizace) Květen 2020

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití potenciálu, který má ČR k dispozici, by mělo být strategickým cílem naší země. Jde o ekonomicky nejefektivnější energetické zdroje, které poskytují veřejnou službu v podobě snížení emisí skleníkových plynů (boj s klimatickou změnou) a znečištění ovzduší, zlepšení zdraví obyvatelstva a vytváření příležitostí pro modernizaci průmyslu. Umožňují široké veřejnosti a obcím zapojit se do energetického systému.

publikováno: 09.06.2019


Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 zveřejněného dne 14. prosince 2016

publikováno: 21.12.2016


Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komora OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie zveřejněného dne 6. prosince 2016

publikováno: 13.12.2016


Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

publikováno: 11.11.2016


Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

publikováno: 11.11.2016


Nesouhlasné stanovisko a výzva k vydanému cenového rozhodnutí

Nesouhlasné stanovisko a výzva Komory OZE k vydanému cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017

publikováno: 10.10.2016


Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí

Připomínky Komory OZE k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2017

publikováno: 14.09.2016


Společná tisková zpráva Komory OZE a Hnutí DUHA - Výzva pro ERÚ

Výzva pro ERÚ: Zastavte alibistické konzultace k novým tarifům elektřiny a návrh stáhněte.

Hnutí DUHA a Komora OZE vítají, že premiér Sobotka odmítl návrh nových tarifů za elektřinu. Zároveň vyzývají předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, aby ukončila veřejnou konzultaci a návrh úplně stáhla. Stažení současného špatného návrhu je správným krokem, který uvítají zejména domácnosti s malou spotřebou i lidé, kteří chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět.
 

publikováno: 23.02.2016


Pozvánka na pracovní snídani s novináři

Snižuješ spotřebu elektřiny? Zaplatíš víc! Komplexní kritická analýza sporných tarifů elektřiny, které navrhuje Energetický regulační úřad

publikováno: 22.01.2016


Otevřený dopis

Výzva k vypsání podpory Jménem provozovatelů obnovitelných zdrojů energie žádáme Energetický regulační úřad o dodržování zákona a Evropského práva a vydání cenového rozhodnutí stanovující podporu pro rok 2016 pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 v co nejkratším termínu, a to do konce roku 2015.

publikováno: 18.12.2015


Komora obnovitelných zdrojů energie

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

The Chamber of Renewable Energy Sources (Komora obnovitelnych zdroju energie) is a Czech association incorporating all professional associations focused on different types of renewable energy, including manufacturers of technology and scientists. We support the sustainable increase of renewable energy consumption, unify and stand up for our members’ interests, and are dedicated to raising awareness about renewable energy. For further information please, contact Mr. Martin Mikeska, our public relations officer at martin.mikeska@komoraoze.cz or +420 603 780 670 (mobile).

Stanovy Komory OZE (ke stažení)
Loga OZE (ke stažení)

Členové Komory OZE

Zastupujeme jednotlivé profesní asociace obnovitelných zdrojů, ale i průmyslové podniky a výrobce technologií či univerzity. Členství v Komoře OZE Vám přinese nejčerstvější zprávy důležité pro Vaše podnikání. Spojením s námi posílíte svůj hlas při přípravě legislativy i dotačních programů. Pokud máte zájem dozvědět se víc, kontaktujte Martina MikeskuParneři a spolupracující organizace

Kontakty OZE

Štěpán Chalupa

předseda

+420 603 420 387

stepan.chalupa@komoraoze.cz

Martin Mikeska

vedoucí sekce Média a komunikace

+420 603 780 670

martin.mikeska@komoraoze.cz

Ladislav Seidler

místopředseda


Aleš Hradecký

místopředseda


Vladimír Zachoval

místopředseda


Sekretariát
info@komoraoze.cz

Členové předsednictva

Štěpán Chalupa

Ladislav Seidler

Aleš Hradecký

Radek Červín

Vladimír Zachoval

Jan Šafanda

Libor Soukup

Tomáš Matuška